Expertise

Websites ontwikkelen is óns vak. Daarbij houden we rekening met veel factoren. Een website die er leuk uitziet in een standaard browser is voor ons niet genoeg. Wij stellen hoge eisen, zowel aan vormgeving als techniek. Daarom zijn onze websites gebruiksvriendelijk en werken ze op alle gangbare browsers en mobiele telefoons. En dan de beruchte puntjes op de i. We maken steevast de favicon - het icoontje in de webbrowser-balk - en verzorgen de aanmeldingen bij de gangbare zoekmachines. Soms kan een website meer zijn dan het presenteren van content en komt er meer technische uitdaging bij kijken. 

Hier zijn wij goed in:

  • Front-end en back-end ontwikkelen 
    We ontwikkelen zodat het werkt. Met een mooi, stabiel en passend eindproduct als doel. Dat doen we voor de front-end, de voorkant van de website maar ook de back-end (het beheergedeelte of interactie met andere systemen).

  • Functioneel ontwerp 
    Een gedegen functioneel ontwerp levert een prettige, efficiënte website op. En omdat we al in een vroeg hier een rol hebben, scheelt dat in ontwikkeltijd en onduidelijkheid in de ontwikkelfase.

  • Content management (CMS) 
    Het systeem waarmee de pagina’s van de website kunnen worden aangepast gekoppeld aan de huidige systemen zoals xPlan of een CRM systeem.